Konsernsjef i Norway Pelagic, Gunnar Domstein, fratrer stillingen som konsernsjef i sild- og makrellselskapet.Tor Vikenes tar over sjefsroret og er ansatt som ny konsernsjef. Han har lang erfaring fra norsk fiskerinæring og kommer fra stillingen som administrerende direktør i Hordafor-konsernet.Domstein vil fortsette i selskapet, under tittelen "driftsdirektør".