Den amerikanske innkjøpsindeksen Chicago PMI (Chicago Purchasing Management Index) steg fra 56,6 i august til 60,4 i septemberDet var på forhånd ventet at indeksen skulle falle ned til 55,0.