Warren om høy risiko, voldsomme tap og advarsler

Forvalter Peter Warren mener man er i ferd med å gå i den samme fella som vi havnet i for noen få år siden. - Myndighetene valgte å overhøre advarselene og en krise måtte til, skriver han i den ferske utgaven av sin finansblogg.

Peter Warren. Foto: Eivind Yggeseth, Finansavisen.
Børs
I den ferske utgave av sinser forvalter Peter Warren blant annet nærmere på bankenes praksis med hensyn til verdsettelse av egen balanse. Han mener langt på vei at man nå har gått i samme fella som før finanskrisen.- Lærdommen av finanskrisen 2008/2009 satt ikke lenge i. Vi sliter allerede i dag, knappe to år senere, med en ny finanskrise som følge av at franske, tyske og sikkert andre banker ikke har hensyntatt verdifallet i statsobligasjoner som de eier i PIIGS-landene. Dette problemet har blitt dramatisk større gjennom at myndighetene ikke krever at banker setter av kapital til å håndtere tap på slike obligasjoner, skriver Warren.Spesielt syns han situasjonen for de tyske og franske bankene er uakseptable.- Myndighetene så ikke skogen for bare trær under finanskrisen og situasjonen i blant annet franske og tyske banker viser at de heller ikke gjør det i dag, skriver Warren.Forvalteren mener det nå må settes større krav til de europeiske bankene.- Kunne det være en idé at myndighetene stilte samme krav til sikkerhet, verdsettelse og innsyn overfor bankene som de gjør til hedgefond og andre? I det minste innenfor de områdene hvor de opptrer likt, skriver Warren.