Sparebank skal bedre lønnsomhet med 50 mill.

Sparebank skal bedre lønnsomhet med 50 millioner kroner.

Foto: Scanpix
Børs

Styret i SpareBank 1 Buskerud-Vestfold har vedtatt å realisere bankens interne lønnsomhetsforbedringsprosjekt, med en målsetning om å øke lønnsomheten i banken med 50 millioner kroner.Lønnsomhetsforbedringen skal ha full effekt fra 2. kvartal 2013.

Nyheter
Børs