Svakere fra Sparebanken Vest

- Banken opplever en god utvikling i den ordinære driften, sier administrerende direktør Stein Klakegg i Sparebanken Vest.

Stein Klakegg. Foto: Finansavisen
Børs

Sparebanken Vest melder om et resultat etter skatt på 85 millioner kroner i 3. kvartal 2011, mot 145 millioner kroner i samme periode året før.Resultatet per egenkapitalbevis ble 0,73 kroner mot 1,32 kroner ved samme periode i fjor.Resultatet før skatt ble 135 millioner kroner, sammenlignet med 189 millioner kroner året før.Resultatetet før nedskrivninger og skatt ble 167 millioner kroner, mot 218 millioner kroner året før.Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter beløp seg til 416 millioner kroner, sammenlignet med 386 millioner kroner i 3. kvartal 2010.- Banken opplever en god utvikling i den ordinære driften. Vi er svært fornøyd med at rentenettoen øker, kostnadene i kvartalet er lavere og at vi ser stadig økende resultatbidrag fra bankens eierinteresser i tilknyttede selskaper, sier administrerende direktør Stein Klakegg i Sparebanken Vest.Selskapets resultater i tredje kvartal er imidlertid påvirket av internasjonal finansuro og nedgang på verdens børser. Uroen og volatiliteten har medført at banken har en regnskapsmessig verdireduksjon på noen av sine finansielle investeringer.Her er rapporten og presentasjonen

Nyheter
Børs