Analytiker: Kjøp, kjøp og selg

Analytiker Fredrik Tyvand rykker ut med to kjøpsanbefalinger. Samtidig advarer han mot en investering.

Fredrik Tyvand. Foto: Iván Kverme, Finansavisen.

I dagens rapport fra Investtech beskrives TGS-Nopec og Det norske oljeselskap som kjøpskandidater mens Norwegian får en salgsanbefaling.Les også: Roger Berntsen spår all time high på Oslo Børs- TGS-Nopec Geophysical ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Etter mandagens oppgang brøt kursen motstanden ved 135 kroner i en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon. Dette anses som et sterkt signal om fortsatt oppgang og det er lite motstand over dagens kurs. Ved reaksjoner tilbake er god støtte rundt 124 kroner. Aksjen er nøytral på innsidehandler. Kort sikt: Kjøpskandidat. Middels lang sikt: Kjøpskandidat, sier Tyvand.- Det norske oljeselskap har brutt opp gjennom taket på den stigende trendkanalen. Dette signaliserer enda sterkere stigningstakt. Imidlertid nærmer kursen seg motstanden ved ca. 90 kroner, noe som kan gi en reaksjon ned. Brudd opp gjennom motstanden vil derimot være et kjøpssignal, og det er lite støtte over 90 kroner. Noe høyere omsetning i aksjen på dager med oppgang enn på dager med nedgang gjør volumbalansen positiv, noe som styrker aksjen på kort sikt. Ett innsidekjøp og tre innsidesalg i aksjen i november gjør aksjen negativ på innsidehandler. Kort sikt: Svak kjøpskandidat. Middels lang sikt: Svak kjøpskandidat, sier analytikeren.- Norwegian Air Shuttle ligger i en fallende trend og videre nedgang innenfor denne indikeres. Ved reaksjoner opp er det motstand mot ved ca. 77 kroner. RSI-kurven viser en fallende trend, noe som understøtter det negative trendbildet. Aksjen er svakt negativ på innsidehandler etter et innsidesalg i aksjen i slutten av november. Kort sikt: Salgskandidat. Middels lang sikt: Salgskandidat, avslutter Tyvand.