Dette skjer i dag - mandag

Her er finanskalenderen for mandag 5. desember.

Foto: Scanpix

Makro:Frankrike: PMI tjenester endelig november kl. 09:50 Tyskland: PMI tjenester endelig november kl. 09:55 ØMU: PMI tjenester endelig november kl. 10:00 ØMU: Investortillit (sentix) desember kl. 10:00 ØMU: Detaljhandel oktober kl. 11:00 USA: ISM-tjenesteindeksen november kl. 16:00 USA: Industriordre oktober kl. 16:00Annet:SSB: Finansforetakenes balanser, oktober kl. 10:00 SSB: Kvalifiseringsstønad, kl. 10:00 SSB: Sjøfiske etter laks og sjøaure, kl. 10:00 Norges Bank: Forventningsundersøkelsen 4.kv kl. 14:00 SeaBird Exploration Limited: ObligasjonseiermøteKilder: TDN Finans, Oslo Børs og Statistisk sentralbyrå (SSB)