Drapspille kan bekjempe rømming

- Vårt mål er å møte myndighetenes behov for rømmingskontroll samtidig som næringen får de verktøyene de trenger, sier Seafood Securitys Sophus Kielland og Carl Ivar Holmen.

Fotot: Scanpix

Forrige uke forårsaket en rekke stormer langs norskekysten lakserømminger. Først ble det anslått at opp mot 700.000 laks hadde funnet veien ut av nettene, men nå er disse anslagene betydelig redusert.Likevel er det opp mot 70.000 laks som har rømt fra Marine Harvest i Osen. Nå mener gründerne bak Seafood Security at de har funnet løsningen på det største problemet som har rammet oppdrettsnæringen siden lakselusen.Sophus Kielland og Carl Ivar Holmen har utviklet en kapsel som tar livet av rømt oppdrettsfisk, skriver Finansavisen.Kapselen er utviklet i samarbeid med Teknologisk Institutt og Data Respons. Den injiseres i buken under vaksinering på smoltstadiet, og aktiveres når fisken setets ut i merden. Hvis en laks klarer å rømme, blir den avlivet av en "sjokkmekanisme" når den kommer en viss avstand fra anlegget. Kapselen deaktiveres når fisken så hentes opp fra sjøen, og fjernes under avlivning.Og for alt dette må oppdretterne kun belage seg på en ekstrakostnad på 0,50 kroner pr kilo laks.- Det er ikke mange fisk du skal ha i en merd, før du har tjent inn denne investeringen, sier Kielland til FA.