Færre forventer økt rente

Mindre enn halvparten av husholdningene venter renteøkning det neste året. Samtidig tror to av tre økonomer på styrket krone

Foto: Scanpix

Økonomenes forventninger til prisstigningen om 12 måneder er i fjerde kvartal på 1,9 prosent. Dette er en nedgang fra 2,1 prosent i tredje kvartal 2011, opplyser Norges Bank i en melding.Partene i arbeidslivet forventer i fjerde kvartal 2011 en prisstigning om 12 måneder på 1,9 prosent. Dette er en nedgang på 0,2 prosentpoeng siden forrige kvartal. Næringslivslederne forventer en generell prisstigning om 12 måneder på 2,3 prosent, en nedgang på 0,1 prosentpoeng siden tredje kvartal 2011. Husholdningene forventer at prisene skal stige med 3,5 prosent i løpet av det neste året. Dette er en oppgang på 0,3 prosentpoeng siden forrige kvartal.Næringslivet fortsatt usikker på egen lønnsomhet34,8 prosent av næringslivslederne forventer i fjerde kvartal 2011 at lønnsomheten i egen bedrift vil bli bedre i løpet av de neste 12 månedene. Dette er en nedgang på 0,3 prosentpoeng siden forrige kvartal. Samtidig stiger andelen som forventer at lønnsomheten vil svekkes med 0,8 prosentpoeng til 17,8 prosent i fjerde kvartal. Det er også en nedgang i andelen næringslivsledere som oppgir at lønnsomheten de siste 12 månedene er blitt bedre, og samtidig har også andelen som oppgir at lønnsomheten er blitt svekket steget siden forrige kvartal.To av tre tror på styrket kroneSamlet sett tror 67,2 prosent av økonomene at kronekursen vil stige i løpet av de neste 12 månedene. Dette er en nedgang fra tredje kvartal 2011 hvor 70,7 prosent mente det samme. 25,4 prosent tror at kronekursen om 12 måneder vil være uendret, og 7,5 prosent tror at kronekursen vil være svekket.Færre forventer økt renteI fjerde kvartal 2011 forventer 45,2 prosent av husholdningene renteøkning de neste 12 månedene. Dette er en nedgang fra 60,4 prosent i forrige kvartal. 10,1 prosent av husholdningene forventer rentefall, mens 40,2 prosent forventer et uendret rentenivå.Om undersøkelsenPerduco utfører på oppdrag fra Norges Bank kvartalsvise forventningsundersøkelser i Norge om inflasjons-, lønns-, valutakurs- og renteutviklingen blant økonomer i finansnæringen og akademia, representanter fra partene i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdninger. Bakgrunnen for undersøkelsen er at Norges Bank retter pengepolitikken inn mot et mål om lav og stabil inflasjon. Forventninger til den fremtidige prisutviklingen kan i seg selv spille en rolle for den faktiske prisutviklingen. En regelmessig spørreundersøkelse kan bidra til større innsikt i disse spørsmålene.Undersøkelsene er gjennomført i tidsrommet fra 9. til 21. november 2011.