Follums skjebne avgjøres denne uken

Bedriftsforsamlingen i Norske Skog Follum tar torsdag stilling til ledelsens forslag om å legge ned den tradisjonsrike papirfabrikken ved Hønefoss.

Produksjon av papir ved Norske Skog - Foto: Scanpix

Tirsdag møtte næringsminister Trond Giske (Ap) tillitsvalgte fra fabrikken sammen med Arbeiderpartiets parlamentariske leder Martin Kolberg og næringskomiteens nestleder Terje Aasland. Ordfører Kjell B. Hansen (Ap) i Ringerike kommune var også til stede, skriver Nationen.Giske forsøker å få eieren av fabrikken, Norske Skog, til å fortsette forhandlingene med skogeiersamvirket Viken Skog som først la inn et bud på 280 millioner kroner for Follum.Viken Skog er igjen den største eieren i Norske Skog, som mener prisen er for lav og heller vil legge ned bedriften med 356 ansatte.Styreleder Eivind Reiten i Norske Skog har tidligere sagt at han er for salg, men bare dersom Viken Skog forplikter seg til å ikke produsere avispapir ved Follum.Det er representantene for de ansatte og skogeierne som har flertall i bedriftsforsamlingen.Forsterket oppfordringStatsråden sier at Norske Skog som aktør må forholde seg til samfunnet rundt seg.- Alle selskap er avhengig av anseelse. Det er ikke sjelden at en dytt i riktig retning kan få partene til å sette seg ned én gang til, sier Giske.For en uke siden møtte næringsministeren ledelsen i Norske Skog. Da oppfordret han Norske Skog til å finne en løsning som gjør at Viken Skog kan ta over fabrikken. Helgens forhandlinger endte med at Viken Skog leverte inn et forbedret bud som ble avvist av Norske Skog.Giske forsterker nå oppfordringen om nye forhandlinger.- Det er et minstekrav til en ansvarlig samfunnsaktør at de strekker seg så langt som mulig for å finne en løsning. Jeg deler de tillitsvalgtes syn på en framtid for Follum, som baserer seg på andre analyser enn Norske Skog legger til grunn, sier Giske.Skogeierne avgjørStyret i Norsk Skog Follum starter sin behandling av et eventuelt salg klokka ti onsdag.De ansattes representant Inge Myrvold ser ikke lyst på en forhandlingsløsning.- Jeg har ingen tro på at de skal enes over natten. Ikke slik jeg kjenner Norske Skog, sier han.Hovedtillitsvalgt Stein-Roar Eriksen håper at myndighetene kan presse fram en løsning.- Vi håper på at forhandlingene skal føre fram, og at styret og bedriftsforsamlingen tar stilling til en omforent løsning der salg til Viken Skog blir anbefalt. Det er problematisk dersom konfrontasjon blir utgangspunktet for bedriftsforsamlingen. Follums skjebne ligger i skogeiernes hender, sier Eriksen.