Forskningssjef: Kjøp, selg og selg

Forskningssjef Geir Linløkken rykker ut med en kjøpsanbefaling. Samtidig advarer han mot to aksjer.

Forskningssjef Geir Linløkken. Foto: Iván Kverme, Finansavisen.

I dagens rapport fra Investtech beskrives Atea som en svak kjøpskandidat. Eitzen Chemical og Sparebanken Møre får en salgsanbefaling.- Atea har brutt en fallende trend på mellomlang sikt og viser en fin stigende trend på kort sikt. Volumutviklingen er positiv og en videre oppgang indikeres. Det er støtte ved 52-54 kroner, mens det er motstand ved 59 kroner. Aksjen er positiv på innsidehandler etter to store kjøp i månedsskiftet september-oktober. Kort sikt: Svak kjøpskandidat. Middels lang sikt: Svak kjøpskandidat, sier Linløkken.- Eitzen Chemical ligger i en fallende trendkanal på mellomlang sikt og en videre svak utvikling innenfor denne indikeres. Det er støtte ved 14 øre og motstand ved 25 øre. Aksjen er nøytral på innsidehandler. Kort sikt: Svak salgskandidat. Middels lang sikt: Salgskandidat, sier forskningssjefen.- Sparebanken Møre ligger i en fallende trendkanal på mellomlang sikt. Egenkapitalbeviset har brutt ned gjennom den tidligere støtten ved 175 kroner og det er gitt salgssignal fra en rektangelformasjon. En videre nedgang indikeres. Ved reaksjoner opp er det nå motstand ved 175 kroner. Kort sikt: Salgskandidat. Middels lang sikt: Salgskandidat, avslutter Linløkken.