Full forvirring blant småaksjonærene?

Torsdag kunne det se ut til Sevan Marine steg 7.000 prosent. Mandag faller den 19 - 20 prosent. Hva skjer?

Sevan Marine - Foto: selskapet

Restruktureringen går sin gang i Sevan Marine. I forrige uke, onsdag 30. november, ble 100 gamle aksjer spleiset til 1 ny aksje med pålydende 4 kroner. Den dagen sluttet aksjen på 23 øre.Neste dag skulle Sevan følgelig, alt annet likt, ha åpnet på 23 kroner, men aksjen falt som en sten og sluttet på 16,3 kroner.For noen kunne det se ut som en oppgang på nesten 7.000 prosent, fra 23 øre til 16,3 kroner mens det altså var et fall på 29,1 prosent.Eks retterMandag faller Sevan 20 prosent, etter at aksjen handles eks. allokeringsretter i emisjonen som skal gi selskapet inntil 141 millioner kroner i ny egenkapital.Ved fulltegning vil de nye aksjene i Sevan Marine utgjøre omtrent 40 prosent av selskapets aksjer og stemmeretter. Og om man ikke tegner vil man bli betydelig utvannet. For ordens skyld, om noen skulle være i tvil om det; de som kjøper aksjer i dag får ingen tegningsretter.Umoe Shipping and Energy hadde for eksempel 31,25 millioner aksjer i Sevan Marine før spleisen, tilsvarende en eierandel på 5,95 prosent. Etter emisjonen og spleisen, er det blitt til 312.500 aksjer og en eierandel på 0,99 prosent.Ikke omsettelige retterAllokeringsrettene vil ikke være omsettelige og kan ikke overdras til andre. De som vil tegne seg for nye aksjer til kurs 6,7 kroner må være registrert i aksjonærlisten den 7. desember. Aksjonærlisten den dagen vil også avgjøre hvor mange aksjer man kan få tildelt i emisjonen."For the purposes of determining shareholder' eligibility, Sevan Marine will look solely to its shareholders register as of expiry of December 7, 2011"Og for hver aksje kan man i utgangspunktet få tildelt ca 3 nye aksjer til kurs 6,7 kroner pr aksje.Den teoretiske verdien på rettene, forutsatt at hele kursfallet mandag skyldes allokeringsrettene, er på ca 1,2 kroner pr allokeringsrett.Verdien er imidlertid teoretisk og siden rettene ikke er omsettelige må det bli opp til hver enkelt å regne seg frem til hva en mener rettene er verdt, og basert på det avgjøre hva man skal gjøre.I tillegg er det slik at 75 prosent av de nye aksjene er tiltenkt eksisterende aksjonærer mens de resterende er tiltenkt obligasjonseierne.Hvorfor?Det er sikkert gode grunner til å gjøre det på denne måten, men slik HegnarOnline ser det, er det ikke en helt vanlig måte å gjøre det på. Og de som ikke skjønte hva som skjedde er nå på en måte fanget, og uten mulighet til å selge rettene.Aksjonærene som nå lurer på hva de skal gjøre vil heller ikke få hjelp av markedet til å vurdere verdien på allokeringsrettene, og følgelig blir det opp til hver enkelt å regne seg frem til om rettene har noen verdi, og hva de skal gjøre. Det er ikke nødvendigvis så enkelt.På den annen side betyr det kanskje at Sevan Marine vil få aksjonærer som skjønner hva som foregår, har regnet på det og vet hva de vil med investeringen sin. Og kanskje unngår selskapet også de fleste spekulantene?Særlig vennlig overfor småaksjonærene er det imidlertid ikke, men de hadde strengt talt anledningen til å selge både på 23 øre og på 17 - 18 kroner. I dag får de 15 - 16 kroner.For de som trenger litt tid for å bestemme seg, er redningsbøyen å selge til Teekay Service Holdings til kurs 6,7 kroner cash. Det tilbudet står frem til 29. desember kl. 17.30. Men i øyeblikket ser det ut som en veldig dårlig løsning, all den tid aksjen ligger på 15 - 16 kroner.