- Kjøp disse tre aksjene

Forvalter Tom Robin Solstad-Nøis trekker frem tre gode kjøp på Oslo Børs.

Tom Robin Solstad-Nøis

Tom Robin Solstad-Nøis, leder av aktiv forvaltning i Sparebank 1 Nord-Norge, anbefaler kjøp av Statoil, Subsea 7 og Orkla.- Statoil har klart seg bra gjennom krisen. Storfunnene i Nordsjøen har vist at oljealderen definitivt ikke er over og det er ikke tvil om at Statoil har en meget sterk leteportefølje, sier han.- Forventningene til Subsea 7 har kommet ned etter flere skuffelser de seneste kvartalene. Selskapet er imidlertid svært godt posisjonert til alle de kontraktene som skal deles ut fremover og har dessuten allerede en meget sterk ordrereserve, fortsetter han.- Orkla er den defensiv og god aksje. Utbytteutbetlingene vil bli romslige og skiftet fra et konglomerat til et mer strategisk og fokusert selskap gjør Orkla enda mer spennende, sier forvalteren.Solstad-Nøis ser mange shortekandidater i én sektor.Les hele saken i Finansavisen lørdag.