Konkurransetilsynet behandler Edda-oppkjøpet

Konkurransetilsynet har startet behandlingen av A-pressens kjøp av Edda Media.

Foto: Scanpix

I første omgang har tilsynet frist til 27. desember med å vurdere om det trengs mer informasjon fra partene. Før saken er ferdigbehandlet må oppkjøpet settes på vent, siden det er forbudt å gjennomføre fusjoner og oppkjøp som er meldepliktige før saksbehandlingen er ferdig, minner Konkurransetilsynet om.- Dersom vi finner det nødvendig av hensyn til konkurransen, kan vi forby oppkjøpet eller sette vilkår for å godkjenne det, sier seniorrådgiver Beate Milford Berrefjord.Kunder, konkurrenter og andre som måtte ønske det, har mulighet til å uttale seg til Konkurransetilsynet. Etter 27. desember vil saksbehandlingen gå inn i en ny fase, og det vil komme frister fra tilsynet. Hvis det blir snakk om slike inngrep fra tilsynets side, vil partene få anledning til å uttale seg før endelig vedtak fattes.Konkurransetilsynet understreker at det er for tidlig å si noe om hva utfallet av behandlingen vil bli. (©NTB)