Maratonmøte om Follums videre skjebne

Styret i Norske Skog satt hele onsdag i møte for å ta stilling til om den tradisjonsrike papirfabrikken Follum ved Hønefoss skal legges ned.

Norske Skog - Foto: Scanpix

Administrasjonen i Norske Skog avslo tirsdag et nytt bud fra Viken Skog om kjøp av fabrikken på Follum, og hele onsdag satt styret sammen for å ta stilling til ledelsens forslag om å legge ned virksomheten. Fortsatt drift virker svært lite sannsynlig. Det tredje alternativet er å gå i nye forhandlinger med Viken Skog om en overtakelse av Follum.Fabrikkens endelige skjebne kan bli avgjort torsdag ettermiddag eller kveld, da bedriftsforsamlingen behandler innstillingen fra styret.Ledelsen mener det er mer å tjene på å legge ned Follum enn å selge til Viken til inneværende bud på 280 millioner kroner pluss en eierandel i den nye virksomheten på 15 prosent. Viken understreker onsdag at tross avslaget, står budet fortsatt ved lag.Norske Skog krever bedre pris og en forpliktelse fra Viken Skog om ikke å produsere avispapir i fire år etter en overtakelse, fordi slik produksjon vil konkurrere med den gjenværende virksomheten til Norske Skog. (©NTB)