- Mer enn tre ganger så lønnsomt

Holberg Fondene har stor tro på færøysk laks. Hogne Tyssøy trekker frem mulige triggere - og risikofaktorer.

Foto: Scanpix

I sin november-rapport har Holberg Norge plukket ut Bakkafrost som månedens selskap.Selskapet ble etablert i 1968 som fangst og prosessering av sild fra de færøyske fjorder. Selskapet startet oppdrett av laks i 1995 og begynte tidlig med videreforedling av laks. I dag sitter SalMar på 24,8 prosent av aksjebeholdningen, mens Hans Jacobsen og konsernsjef Regin Jacobsen sitter på henholdsvis 9,40 og 9,19 prosent hver.Holberg Fondene eier 1,54 millioner aksjer i Bakkafrost. Norge-fondet er investert med 2 prosent av midlene, Norden 1 prosent og 2,3 prosent Globalt.Produserer til lavest kostBakkafrost eier over 50 prosent av all laks produsert på Færøyene og selskapet er fullintegrert ved at de produserer alt fra innsatsfaktorene til oppdrett (fór gjennom Havsbrun), yngel og smolt og videre til matfiskproduksjon. I tillegg videreforedler selskapet laksen til ulike produkter og kunder globalt, skriver Hogne Tyssøy og co.- Gjennom fullintegrering med Havsbrun oppnår Bakkafrost lavere kostnader på fór til laksen som utgjør ca. 40 prosent av kostnadene av produksjon av matfiskRapporten peker på at per i dag produserer Bakkafrost laks til lavest kost av alle europeiske konkurrenter.Fokus på drift, og fortsatt økt etterspørsel etter kvalitetslaks trekkes frem som triggere.- Kan ikke gardere seg mot sykdom- Selv om Færøyene har innført et strengt regime for oppdrettsnæringen, kan man ikke 100 prosent gardere seg mot nye sykdomsutbrudd. Det er en av risikofaktorene Holberg Norge nevner i rapporten.Videre pekes det mot at historisk suksess ikke er noen garanti for fremtidig suksess.- Lakseprisen svinger kraftig over korte perioder som følge av lang produksjonstid og kort salgstid, skriver Tyssøy & co.Sammenlignet med andre lakseselskap forventer Holberg Fondene at Bakkafrost vil gi en avkastning på 21 prosent på egenkapitalen, mot 6 prosent for konkurrentene.Bakkafrost ble sist omsatt for 39,40 kroner på Oslo Børs.