Norges Bank vil ha makt i amerikanske selskaper

Norges Bank vil gjøre det lettere å bytte ut styremedlemmer i amerikanske selskaper der oljefondet er aksjonær.

Yngve Slyngstad Foto: Finansavisen

Tirsdag 22. november fremmet investeringsgruppa i Norges Bank forslag om å gi aksjonærene i seks amerikanske selskaper rett til å nominere styremedlemmer på selskapenes dagsordener for årlige generalforsamlinger. Det er investeringsgruppa som forvalter Statens pensjonsfond utland.- Styremedlemmer må holdes til ansvar. Når de ikke lever opp til våre forventninger, bør vi som aksjonær kunne nominere alternative kandidater uten å pådra oss avskrekkende høye kostnader, sier Anne Kvam, leder for eierskapsutøvelse i Norges Bank.Retten til å foreslå kandidater til styret i børsnoterte selskaper i USA anses som grunnleggende god, og ifølge Norges Bank støttes dette prinsippet av amerikansk lovgiving.Det er likevel tungvint og kostbart for aksjonærer i USA å foreslå kandidater, da de for egen regning må legge fram en alternativ dagsorden på selskapenes årsmøter og distribuere dokumentasjon til andre investorer, mener Anne Kvam. Hun sier Norges Banks forslag vil forenkle prosessen ved å gi aksjonærene rett til å inkludere sine kandidater på selskapenes egne dagsordener, såkalt proxy access.Selskapene det dreier seg om, er Wells Fargo, Charles Schwab, Western Union, Staples, Pioneer Natural Resources og CME Group. Fondet hadde i midten av november eierandeler i selskapene på mellom 0,6 prosent og 1,1 prosent, til en samlet verdi av 8,1 milliarder kroner.- Dette er første gang vi fremmer slike aksjonærforslag. Vi vil fortsette å identifisere selskaper med utilfredsstillende resultater, sier Kvam. (©NTB)