SAS fraktet 2,33 millioner passasjerer i november

I november kunne SAS Gruppen vise til en vekst i trafikken på 4,6 prosent.

Fly fra SAS - bilde fra www.SAS.no

I november kunne SAS Gruppen vise til en vekst i trafikken på 4,6 prosent til 2,33 millioner passasjerer. Kabinfaktoren falt 1,3 prosentpoeng til 68,7 prosent mens kapasiteten målt i antall setekilometer økte med 2,6 prosent.Scandinavian Airlines kunne vise til en vekst i antallet passasjerer på 5,4 prosent til 1,978 millioner passasjerer. Kabinfaktoren falt 1,9 prosentpoeng til 69,8 prosent. Kapasiteten målt i antall setekilometer økte med 4,7 prosent.SAS Gruppens yield, justert for valutaeffekter, falt 7,3 prosent i oktober.