- Ser ut til at vi får en liten korreksjon

- Det er litt større opptak av fisk enn det markedet klarer å ta unna, sier analytiker Kolbjørn Giskeødegård i Nordea Markets.

Foto: Scanpix

Etter to uker med laksepriser rundt 25-kroners nivået ser det ut til at prisen for laks med levering neste uke får en korreksjon.- Det virker som lakseprisene skal litt ned, et par kroner til 22-23 kroner, sier analytiker Kolbjørn Giskeødegård i Nordea Markets til HegnarOnline.I hovedsak skyldes det trolig at det er litt større opptak av fisk enn det markedet klarer å ta unna.- Ser man på eksportstatistikken så har det vært omsatt imponerende store volum på økende priser, den første uken hvor vi fikk en betydelig økning i lakseprisen og uken etter hvor lakseprisen holdt seg flatt, sier Giskeødegård.Han syns ikke det er rart at man kan få en liten korreksjon, men utelukker ikke at prisene kan stige igjen.- Nå nærmer det seg sluttinspurten for europeiske produsenters innkjøp av råstoff til laks som skal saltes og røkes, sier Giskeødegård avslutningsvis..