Skuffende tall fra Tyskland

Stemningen er synkende blant tyske innkjøpssjefer. Dagens PMI-tall kom inn en god del svakere enn ventet.

Bilde fra DAX i Tyskland - Foto: AP

Innkjøpssjefene i tysk tjenestesektor er ikke veldig optimistiske for tiden.Endelige tall viser at PMI (Purchasing Management Index) for sektoren kom inn på 50,3 i november, mens forventningene ifølge vår makrokalender var 51,4. Tallet er på linje med det foreløpige, og en revidering var ikke ventet.En indeks på over 50 viser tiltagende aktivitetsnivå.