Storaksjonær kaster kortene - aksjen krakker

Etter en elendig utvikling på Oslo Børs kaster storaksjonær Brynjulf Skaugen kortene. Det resulterer i krakk.

Foto: Scanpix/AP

Onsdag formiddag kom meldingen om at Bras Kapital (Brynjulf Skaugen) har brukt de to siste dagende på å selge unna 908.600 aksjer i Teco Maritime. Det skjedde til en snittkurs på 24,54 øre.Etter denne transaksjonen hadde Bras Kapital 2.815.400 aksjer i Teco Maritime. Det tilsvarte 8,67 prosent av selskapet.Før nedsalget startet var Bras Kapital den nest største aksjonæren i Teco Maritime.Etter lunsj onsdag kom nyheten om at Bras Kapital har solgt ytterligere 2.815.400 aksjer i Teco Maritime. Disse ble solgt for 22 øre per aksje. Etter denne transaksjonen er Bras Kapital helt ute av Teco Maritime.Skaugens exit har ført til et press på aksjen, som faller 20 prosent til 24 øre på Oslo Børs. Onsdag er det omsatt 6.848.486 Teco-aksjer, til en verdi av 1,52 millioner kroner.I løpet av den siste måneden har verdien på selskapet blitt redusert med 40 prosent.Med en aksjekurs på 24 øre, verdsettes Teco Maritime til 7,79 millioner kroner.29. november la Teco Maritime frem tall for årets tredje kvartal. Her ble det kjent at selskapet fikk et resultat etter skatt på minus 1,1 millioner kroner i kvartalet, mot et negativt resultat på 1,4 millioner kroner for et år siden. Driftsinntektene beløp seg til 40,4 millioner kroner, sammenlignet med 53,2 millioner kroner i tredje kvartal 2010.