Håvet inn på salg av datterselskap

Kvartalstallene til Neas er ikke mye å skryte av. Salg av datterselskap bidrar derimot til en hyggelig gevinst.

Foto: AP
Børs

I fjerde kvartal 2011 fikk Neas et resultat etter skatt på minus 6,6 millioner kroner, mot et negativt resultat på 3,8 millioner kroner året før. Resultat før skatt var på minus 9,2 millioner kroner, mot et negativt resultat på 4,5 millioner kroner for et år siden.Driftsresultatet (EBIT) ble på minus 8,3 millioner kroner, mot et negativt driftsresultat på 3,2 millioner kroner i fjerde kvartal 2010.Selskapets driftsinntekter var 147,8 millioner kroner i kvartalet, mot 138,9 millioner kroner i samme periode i 2010.Neas har i løpet av fjerde kvartal 2011 solgt deler av NEAS Consulting og fokuserer nå selskapet mot tjenester til leietakere og eiendomsbesittere. Salgssummen var 96 millioner kroner, med en bokført gevinst på 70,8 millioner kroner.Styret vil foreslå for generalforsamlingen at det utbetales et utbytte på åtte kroner per aksje.Målsettingen for Neas er å nå en milliard kroner i omsetning med syv prosent EBIT i Norge. Omsetningsøkningen vil være organisk med tillegg av mindre og mellomstore oppkjøp.Her er rapporten Her er presentasjonen

Nyheter
Børs