Lokker Peter Warren med kjemperesultater

- Hvert år mottar vi 5-10 henvendelser hvor vi tilbys å investere på basis av systemer som «garanterer» positiv avkastning, sier Peter Warren. Han blir ikke imponert av et firma bestående av «to mann og ei bikkje».

Peter Warren. Foto: Eivind Yggeseth, Finansavisen.
Børs

Peter Warren lar seg ikke imponere av forvaltere og økonomer som hevder å ha kommet frem til et system som "garantert" vil gi positiv avkastning over tid.- Forleden ble noen av mine kollegaer tilbudt å investere hos noen kraftforvaltere. Disse la frem så imponerende resultater at en av mine kollegaer utbrøt: «Hva kommer det av at vi aldri har hørt om dere når dere har slike kjemperesultater?!?», skriver Warren på sin blogg.- Svaret var at resultatene dessverre kun var «teoretiske». De var basert på at man «liksom» hadde kjøpt og solgt kraft. Dessverre øker ikke «liksom penger» vår kjøpekraft, velstand eller evne til å betjene forpliktelser. Hvert år mottar vi 5-10 lignende henvendelser, hvor vi tilbys å kjøpe eller investere på basis av systemer som «garanterer» positiv avkastning, sier Warren.- Når vi går disse imponerende systemene i sømmene viser det seg, nesten uten unntak, at de kun er basert på «teoretiske» resultater. Det vil si at resultatene som blir fremlagt ikke er reelle. De er i stedet fremkommet ved å se på historien og deretter lage et system som ville ha gitt et meget godt resultat dersom man hadde fulgt det i den fremlagte perioden, sier Warren.- Historien har riktignok i grove trekk en tendens til å gjenta seg, men formen, nyanser og forskjeller gjør at de fleste slike systemer nærmest blir verdiløse. Systemer som ikke er adaptive tjener typisk kun penger i en bestemt type markedssituasjoner, sier Warren.- En annen svakhet med «skrivebordstestede» systemer er at de ikke tar hensyn til «slippage» eller andre kostnader. Dette betyr at det forutsettes at systemet fikk kjøpt og solgt på de kursene hvor signalet ble gitt. Dette har man ingen garanti for, sier Warren.- Basert på vår erfaring og kunnskap ville vi aldri vurdere å investere i en investeringsmodell som kun var «teoretisk» testet. Det skal således mye til at et firma bestående av «to mann og ei bikkje» skal komme opp med noe som er bedre. Riktignok ikke en statistisk umulighet, men de fleste vil ønske å satse på gode i stedet for dårlige odds. Det er utvilsomt det som lønner seg over tid, avslutter Warren.Konkurranse Hva tror du oljeprisen (Brent for levering i april) vil være fredag 9. mars kl. 12:00?Gå inn på våre facebook-sider og legg inn ditt tips. De to som kommer nærmest med sine tips vil få hver sin "Aksjeskolen" til en verdi av 359 kroner.

Nyheter
Børs