Ratingbyrå nedjusterer SAS

Standard & Poor's mener fremtidsutsiktene til flyselskapet SAS er negative.

SAS 2 fly
Børs

Standard & Poor's gjentar sin rating B- på flyselskapet SAS. Ifølge TDN Finans nedjusteres fremtidsutsiktene fra stabile til negative.8. februar kunne vi lese at fjerde kvartal 2011 var svært utfordrende for SAS. Konsernsjef Rickard Gustafson understreket at høye drivstoffpriser, kombinert med prispress som følge av sterk konkurranse og svak økonomi som skaper problemer for selskapet.

Nyheter
Børs