Atea A/S i Danmark har inngått avtale om å kjøpe Nworks A/S, som tilbyr tjenester innenfor virksomhetsområdet IT-nettverk.Nworks, som har 40 medarbeidere, ble etablert i 2000 og har hovedkontor i København, samt et mindre kontor i Aarhus.Atea har overtatt 100 prosent av aksjene fra ledelsen og nøkkelpersonell. Alle i ledelsen og nøkkelpersonell vil fortsette i Atea.Selskapet ventes å levere driftsinntekter på 63,5 millioner kroner og få et driftsresultat (EBITDA) på 19,4 millioner kroner i 2012.Estimert transaksjonsverdi (enterprise value) er 69,6 millioner kroner. 90 prosent av avtalt verdi på egenkapitalen (equity value) betales på forskudd, og 10 prosent betales over de neste tre årene, som en del av en earnout-avtale.Overtakelsen trer i kraft i dag.