Andelen unge uføre har steget 30 prosent siden 2001, og nesteleder i Senterpartiet, Ola Borten Moe, sier til dn at han mener hverken systemet eller den enkelte strekker seg langt nok for å få stoppet utviklingen.- Ja, det er åpenbart for lett å få uføretrygd når du ser at tallene på unge uføre går opp, både i absolutte og relative tall. Samtidig synker andelen eldre uføre i prosent av befolkningen. Å innvilge uføretrygd til ungdom under 25 år bør egentlig ikke skje. Det er ikke bra for samfunnet, men det er mest krevende for den som havner på trygd. Det er nødvendig å rope varsku for fremtiden til velferdsstaten når vi ser disse tallene, sier Borten Moe til avisen.Han mener nåløyet bør være smalere.