I analysenytt fra Investtech beskrives Clavis Pharma som dagens kjøpskandidat.- Clavis Pharma har brutt ned gjennom gulvet i en stigende trendkanal. Dette indikerer i første omgang svakere stigningstakt, eller innledning av en mer horisontal utvikling, skriver Investtech.- Aksjen har brutt et motstandsnivå på kort sikt og gitt kjøpssignal fra kortsiktig tradingrange. Aksjen har støtte ved ca. 61,00 kroner. Aksjen anses samlet sett teknisk svakt positiv på middels lang sikt. Middels lang sikt: Svak kjøpskandidat, avslutter Investtech.