I dagens rapport fra Handelsbanken Capital Markets ser økonomene nærmere på den økonomiske utviklingen i Europa.- ESBs langsiktige likviditetsoperasjon (LTRO) i desember kan ha avverget en akutt likviditetskrise i den europeiske banksektoren. En viktig forutsetning for at veksten i eurosonen skal ta seg opp er imidlertid at også husholdningene og bedriftene får lettere tilgang til kreditt, skriver Handelsbanken.- Så langt har den økte likviditetstilførselen ikke gitt seg utslag i høyere kredittvekst til privat sektor - uten at vi dermed kan utelukke at kredittveksten er høyere enn den ellers hadde vært, skriver Handelsbanken.- Statistikk fra ESB, som dekker perioden før sentralbankens andre LTRO i februar, viser at tolvmånedersveksten i utlån til privat sektor falt fra 1,1 prosent i januar til 0,7 prosent i februar. Det er også i tråd med ESBs utlånsundersøkelse fra januar som viste at bankene strammet kraftig inn på kredittpraksisen i fjerde kvartal og forventet en ytterligere innstramming i første kvartal, skriver Handelsbanken.- Bankenes kjøp av egne lands statspapirer betyr at det allerede sterke skjebnefellesskapet mellom statene og bankene blir enda sterkere. Nettopp banksektoren er en stor usikkerhetsfaktor i Spania og det er fare for at banktapene som følge av kollapsen i eiendomsmarkedet, og følgelig kapitalbehovet til de spanske bankene, er større enn det myndighetene har lagt til grunn, skriver Handelsbanken.- Både EU og spanske myndigheter har imidlertid avvist at spanske banker vil trenge kapitaltilførsel fra de europeiske stabilitetsfondene, skriver Handelsbanken.