I en melding fra Roc Oil opplyses det at produksjonen fra Enoch-feltet ventes nedstengt resten av 2012 på grunn av mekaniske forhold relatert undervannsutstyr, melder TDN Finans.Selskapet skriver videre at det nå venter på arbeidsprogram og kostnadsestimat fra operatøren Talisman North Sea for å få produksjonen i gang igjen.Ifølge Oljedirektoratet har Statoil en eierandel på 11,8 prosent i Enoch,Noreco 4,36 prosent, mens Det norske oljeselskap eier to prosent. Roc Oil har en eierandel på 12 prosent i Enoch og ventet en produksjon på rundt 200 fat oljeekvivalenter pr dag fra feltet i 2012, opplyser nyhetsbyrået.