I sin morgenrapport mandag skriver Handelsbanken, med sjeføkonom Knut Anton Mork i spissen, blant annet de skuffende PMI-tallene forrige uke.Mork mener disse har bidratt til å skape ny skepsis rundt situasjonen i Europa, noe som igjen har påvirket obligasjonsmarkedet.- I obligasjonsmarkedet gir den nye tvilen seg utslag i nye kursfall for spanske og italienske obligasjoner. Bekymringene er nå størst for Spania på grunn av den svake makrosituasjonen i landet, men det er også bekymringer over den motstanden som Montis strukturelle reformer nå møter hos fagbevegelsen, kan man lese i rapporten.Mork mener situasjonen begynner å bli kritisk.- Noe av kursfallet skyldes vel også at de kortsiktige virkningene av ESBs tilførsel av langsiktig likviditet (LTRO) nå begynner å dabbe av. Denne situasjonen er kritisk. For selv om de bankene som kjøpte spanske eller italienske obligasjoner for sine LTRO-penger fortsatt får høy direkteavkastning i form av kupongutbetalinger, taper de på kursfallet. Etter som kursen faller videre, er det da fare for at flere og flere selger, slik at fallet akselereres. Da skal det ikke mye til før statsrentene igjen er tilbake på uholdbare nivåer, skriver Mork.