North Atlantic Drilling har gjennomført en rettet emisjon på 150 millioner aksjer til en kurs på 2,00 dollar, opplyses det i en melding.Brutto emisjonsproveny er dermed på 300 millioner dollar, tilsvarende 1,71 milliarder kroner.Seadrill er tildelt 75 millioner aksjer i emisjonen.Aksjene vil bli utstedt på eller rundt 30. mars.Tilretteleggere er RS Platou Markets, Arctic Securities, DNB Markets, Nordea Markets, Pareto Securities og SEB Enskilda.