Bergen Group har inngått en kontrakt for landligge av boligriggen "Safe Scandinavia" i april, opplyses det i en melding.Prosjektet har en estimert kontraktsverdi på 15-20 millioner kroner.Kontrakten har også en opsjon på et kortere landligge i løpet av sommeren 2012."Safe Scandinavia, som opereres av Prosafe Offshore Limited (Prosafe), skal i løpet av oppholdet mobiliseres for ett nytt oppdrag. I tillegg til at det skal utføres en del modifikasjoner og inspeksjoner", heter det i meldingen.