Olav Thon Eiendomsselskap har tatt opp et obligasjonslån på 350.000.000 kroner, opplyses det i en melding.Lånet har en løpetid på 4 år fra emisjonsdatoen 30. mars 2012. Frem til 30. mars 2016 er rentesatsen på 4,00 prosent.Ifølge meldingen vil lånet søkes notert på Oslo Børs hovedliste.Som sikkerhet for lånet er det stilt pant i fast eiendom.