Selskapet Viken Skog, som på aksjonærlister mandag stod oppført som største aksjonær i Norske Skog, har nå solgt så å si alle sine aksjer i sistnevnte selskap.Viken satt med 10.897.825 aksjer men har etter storsalget nå kun igjen 97.825 aksjer.Salget ble gjort til en kurs på 5,60 kroner.Pengene skal pussig nok gå til selskapet som man nå selger seg ut av.Viken Skog meldte nylig at de hadde kjøp Norske Skog sitt anlegg på Follum, og aksjesalget skal være med å finansiere dette.