I den siste ukerapporten fra Dovre Forvaltning advarer investeringsdirektør Stig Myrseth mot trusselen fra gjeldstyngede nasjonalstater.
- Så fremt veksten ikke tar seg kraftig opp i Vesten, er det all grunn til å frykte at den greske konkursen ikke blir den siste. Sør-Europa er mest utsatt, og Portugal står allerede med en fot i skifteretten. Det tilkjennegis av den giftige miksturen av en statsgjeld på 120 prosent av BNP, et tosifret rentenivå og en arbeidsløshet på depresjonsnivåer, sier Myrseth.- Ett av ofrene for dette nye bakteppet kan bli gullstandarden innen porteføljeteori. En aktiva-allokering på 60 prosent aksjer og 40 prosent sikre obligasjoner har lenge vært ansett som ideell for langsiktige investorer. Denne modellen anvendes blant annet av Oljefondet, sier investeringsdirektøren.- I en verden hvor den primære trusselen kommer fra gjeldstyngede nasjonalstater kan imidlertid denne porteføljemodellen være utdatert og farlig. Årsaken er at den ikke gir noen risikoreduksjon ved statsfinansielle kriser, sier Myrseth.- Ved eksplisitt mislighold så som i Hellas vil verdien på både statsobligasjoner og aksjer påvirkes negativt. Ved indirekte mislighold gjennom pengetrykking vil resultatet bli stagflasjon. Også i et slikt scenario vil både sikre obligasjoner og aksjer rammes, avslutter Myrseth.