Viken Skog BA skriver i en melding tirsdag ettermiddag at selskapet vurderer å selge sin aksjebeholdning i Norske Skogindustrier.Viken Skog eier 10.897.825 aksjer i Norske Skogindustrier ASA, tilsvarende 5,74 prosent av den totale aksjekapitalen.Mandag 26. mars ble det gjort kjent at Viken Skog BA kjøper eiendommen Norske Skog Follum AS.- Med dette eiendoms-kjøpet ønsker Viken Skog BA å bygge en basis for å utvikle neste generasjons treforedlingsindustri basert på norsk skog som råvare. Dette vil over tid kreve store investeringer fra så vel Viken Skog BA som partnere, og Viken Skog BA ønsker derfor å gjøre aksjebeholdningen i Norske Skogindustrier ASA likvid, heter det i meldingen.Viken Skog BA har engasjert Nordea Markets for å bistå i en prosess med å bygge en bok for det planlagte salget.
Norske Skogindustrier endte uendret tirsdag på Oslo Børs.