Yara har brukt 415 millioner kroner på advokater og konsulenter i forbindelse med søksmål og korrupsjonsgranskninger de to siste årene, skriver DN.I 2011 brukte Yara 224 millioner på advokater og konsulenter og i 2010 var det 191 millioner kroner, men selskapet ønsker ikke å kommentere hvor mye av dette som er gått med til ekstern granskning av korrupsjonsanklagene.Og det fortsetter i 2012. Nå jobber både innleide juridiske eksperter og Yara-ledelsen med å finne ut hva som skjedde med utbetalingene fra det sveitsiske datterselskapet Balderton, der flere av dagens Yara-topper har hatt sentrale posisjoner.DN skriver at Økokrim mistenker at tradingselskapeti India og Libya.Yara steg 30 øre til 276,70 kroner på Oslo Børs mandag. Det verdsetter gjødselselskapet til 80,7 milliarder kroner. Bare Statoil, Telenor og DNB har en høyere børsverdi på Oslo Børs.