Facebook er verdt 13,8 dollar

Facebook har en fair verdi på 13,8 dollar pr. aksje, mener Mark Hulbert.

Facebook på Nasdaq MarketSite i New York's Times Square. Foto: REUTERS/Keith Bedford
Børs

Facebook har en fair pris pr aksje på 13,8 dollar, hevder Mark Hulbert, som utgir den anerkjente Hulbert Financial Digest.Hulbert har regnet litt på hva Facebook er verdt og har et par interessante vinklinger. Han skriver på Marketwatch at han er overrasket at så få har vært opptatt av nettopp prisingen av aksjen.Han viser til at Post-IPO Employment and Revenue Growth for U.S. IPOs, June 1996-2010 slår fast at driftsinntektene til selskaper som ble børsnotert i snitt økte med 212 prosent i løpet av de neste 5 årene.P/S som Google? Hvis Facebook vokser like raskt vil driftsinntektene om 5 år være 11,58 milliarder dollar. Gitt at Facebook skal ha en P/S (Pris/Salg) på 5,51 som Google, gir det en markedsverdi på 63,8 milliarder dollar - om 5 år!Med samme antall aksjer som i dag gir det en aksjekurs på 23,26 dollar.Da Hulbert gjorde regnestykket var kursen 33,03 dollar. Fredag sluttet aksjen i etterhandelen på 31,34 prosent.Hulbert peker også på et uomtvistelig faktum at ingen vil investere i Facebook i dag hvis kursen er 30 prosent lavere om 5 år.Hvis facebook gir en avkastningen over 5 år, lik det lange snittet i aksjemarkedet på 11 prosent i året, 13,8 dollar en fair aksjekurs, forklarer han i sitt resonnement på Marketwatch.P/E som Google?Han gjør også et regnestykke med fokus på resultater. Hvis resultatmarginen er som nå, og ikke faller, og gitt en P/E (Price/Earning) som for Google, kommer han til en kurs på 16,66 dollar.Men Mark Hulbert viser også til at finansprofessor Jay Ritter, University of Florida (se lenken til rapporten over) forklarer at jo større et selskap er jo vanskeligere blir det også å opprettholde veksten.Målt etter markedsverdi er det bare 47 børsnoterte selskaper i USA som er større.Basert på alt dette skriver Hulbert sågar at hans regnestykker for dagens kurs på Facebook kan være for optimistiske.Ritter skal ha fortalt Hulbert at han anser 63 milliarder dollar om 5 år - som et fornuftig scenario. Det er i så fall ned nesten 28 prosent fra fredagens slutt.

Nyheter
Børs