Marine Harvest rammet av sykdom

Det mistanke om PD på fire Marine Harvest anlegg

Børs

Mattilsynet opplyser ifølge Reuters at det er påvist virussykdommen Pancreas Disease (PD) på et oppdrettsanlegg til Salmar på Gjelsøya i Hitra kommune. Dessuten er mistanke om samme sykdom på lokaliteter i Grøttingsøy, Langsjæra og Mannbruholmen, alle i Frøya kommune, tilhørende Marine Harvest.Lokalitetene er båndlagt og isolert fra annen oppdrettsvirksomhet.

Nyheter
Næringsliv