Øyvind Eriksen, konsernsjef i Aker ASA, har kjøpt 17.000 aksjer i Aker ASA til en gjennomsnittlig kurs på 160,42 kroner pr aksje. Aksjene er kjøpt gjennom selskapet Erøy AS som eies av Eriksen.Posten kostet dermed 2,7 millioner kroner.Ny beholdning er 88 000 aksjer.Erøy AS eier også 100.000 B-aksjer i TRG Holding AS, som igjen eier 66,66 prosent av aksjene i Aker ASA.