- Med mindre vi får en fullstendig kollaps i Europa så mener jeg mye av den negative økonomiske effekten i eurosonen allerede er tatt ut, fordi situasjonen har vært så mørk så lenge. Men jeg mener fortsatt vi er der at det vil bli verre før det blir bedre, sier konsernsjefen i Kongsberg Gruppen, Walter Qvam, til vg.Med kollaps mener Qvam at Helles går ut av euroen, og man får en dominoeffekt der de andre landene blir dratt med.- Men jeg har vanskelig å se for meg at EU ikke på et eller annet tidspunkt får styring på situasjonen. Det er for mye kapital investert, både politisk og økonomisk, sier Qvam.Han sier han heller frykter at den økonomiske oppturen i Asia skal stoppe opp.