Som den første nynoteringen i 2012, er Selvaag Bolig klar for Oslo Børs torsdag 14. juni, opplyses det i en melding.Representanter fra selskapet ringer i børsbjellen kl. 09.00, og vil deretter holde en kort presentasjon av selskapet.Selvaag noteres under tickeren SBO.