Frankrike: Industriproduksjon, april, kl. 08.45 Norge: KPI, mai, kl. 10.00 Norge: PPI, mai, kl. 10.00 Italia: BNP endelig, 1. kvartal, kl. 10.00 Norge: KPIXE, mai, kl. 14.00SSB: Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, kl. 10.00SSB: Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter, kl. 10.00SSB: Investeringsstatistikk. Industri, bergverksdrift og kraftforsyning, kl. 10.00SSB: Elektrisitetsstatistikk, kl. 10.00SSB: Byggekostnadsindeks for boliger, kl. 10.00Norges Bank: Auksjon av statsobligasjoner kl. 11.00DNO International: GeneralforsamlingLNG-konferanse i London (pre-conference summit)