I en fersk ukesrapport fra Norne securities og analytiker Anders M. Gjendemsjø fremheves det at Fish Pools forwardprisen for 2013 stiger kraftig.- Forwardprisen for 2013 er på 28,70 kroner pr kilo, opp 0,70 kroner, ifølge analytikeren.- En stigning på 0.7 NOK/kg for 2013 som helhet er markant og et klart positivt tegn for laksemarkedet i 2013. Økningen i 2013 stammer primært fra og med 2Q13 og ut året.Også for laks med levering neste uke ser det ut til at det går mot en liten prisøkning.- De siste par ukers fall i lakseprisen har igjen fått fart på frysemarkedet. Det rapporteres også om at småfisken som er PD-smittet når er slaktet og solgt, skriver Gjendemsjø.Han indikerer en laksepris på 26 kroner pr kilo for laks med levering neste uke.