Ferske tall fra USA viser at utlendingers netto lange verdipapirkjøp utgjorde 25,6 milliarder dollar i april. Det var mindre enn ventede 45,0 milliarder dollar.I mars var tallet 36,0 milliarder dollar.