I den siste ukerapporten fra Dovre Forvaltning understreker investeringsdirektør Stig Myrseth at den politiske risikoen er på et historisk høyt nivå.- Dersom amerikanske politikere forholder seg passive, vil finanspolitikken strammes inn tilsvarende fire prosent av BNP fra årsskiftet grunnet automatiske bortfall av skattelettelser og stimulansetiltak. Materialiserer dette seg, blir det resesjon i 2013. Garantert, sier Myrseth.- Resesjonen kan til og med begynne mot slutten av dette året om næringslivet frykter handlingslammelse. Hvem vil ansette eller investere rett før en nedgangstid? spør investeringsdirektøren.- Videre må politikerne bli enige om en ny heving av gjeldstaket i februar 2013. I fjor var USA en hårsbredd unna et mislighold før politikerne kom til enighet i tolvte time. Dette nesten-misligholdet utløste panikk i finansmarkedene og fikk S&P til å nedgradere USAs kredittverdighet, sier Myrseth.- Vi venter at politikerne vil gjøre det riktige til slutt, men ikke før de har kniven på strupen. Problemet er at finansmarkedene hater usikkerhet, og usikkerhet blir det nok av rundt årsskiftet, avslutter Myrseth.