I den siste ukerapporten fra Nordea skriver strategene at situasjonen på verdens børser fremdeles er svært uforutsigbar.- Etter et sterkt første kvartal har andre kvartal så langt vært svakt, og oppgangen fra tidligere i år er for flere regioner utradert. Årsakene er flere, men det knytter seg i hovedsak til oppblomstringen av eurokrisen samt usikkerhet rundt den videre økonomiske veksten i Europa, USA og Kina, skriver strategene.- Selv om vi mener at det er gode grunner til at risikable aktiva vil kunne stige videre, om enn med en lavere takt enn hva vi så tidligere i år, så mener vi at situasjonen fremdeles er svært uforutsigbar og beholder nøytralvekten mellom aksjer og renter, skriver strategene.- Vi anbefaler fortsatt enkeltmarkeder i form av USA i aksjemarkedet, sammen med energi- og helsesektoren, samt på rentesiden ser vi størst potensial i Investment Grade og High Yield, avslutter strategene.