Fredag 15. juni er det seks nye aksjer i Norden Topp 10 fra Investtech. Dermed består listen av fem svenske, to danske og tre finske aksjer. Denne gang er ingen norske aksjer med i det gode selskap.
Følg HegnarOnline på Facebook her1. Scania B(SCVB.ST) - 14. jun 2012. Siste sluttkurs: 116.6 (-0.1)2. Nokian Tyres Plc(NRE1V.HEX) - 14. jun 2012. Siste sluttkurs: 27.97 (-0.16)3. Unibet Group(UNIB.ST) - 14. jun 2012. Siste sluttkurs: 184 (3)4. Handelsbanken A(SHBA.ST) - 14. jun 2012. Siste sluttkurs: 210.5 (0.3)5. Pohjola Bank Plc(POH1S.HEX) - 14. jun 2012. Siste sluttkurs: 8.65 (0.09)6. Petrogrand(PETRO.ST) - 14. jun 2012. Siste sluttkurs: 22.3 (-1.1)7. TrygVesta(TRYG.CO) - 14. jun 2012. Siste sluttkurs: 327.9 (-1.1)8. Vostok Nafta Investment(VNIL.ST) - 14. jun 2012. Siste sluttkurs: 29.6 (0.2)9. Elisa Communications A(ELI1V.HEX) - 14. jun 2012. Siste sluttkurs: 15.7 (0.21)10. H. Lundbeck(LUN.CO) - 14. jun 2012. Siste sluttkurs: 122.5 (1.1)
Scania B ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Kursen har nå dessuten falt tilbake mot gulvet i trendkanalen, noe som bør gi en reaksjon opp. Kursen har reagert tilbake etter bruddet på en dobbel-bunn-formasjon. Det er støtte rundt 115 kroner, noe som åpner for gode kjøpsmuligheter nå. Etablert brudd under denne støtten vil imidlertid nøytralisere kjøpssignalet. Aksjen tester støtten ved ca 115 kroner. Dette bør gi en reaksjon opp, mens et brudd ned gjennom 115 kroner vil utløse et salgssignal. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.Nokian Tyres Plc har brutt ned gjennom gulvet i en stigende trendkanal. Dette indikerer i første omgang svakere stigningstakt, eller innledning av en mer horisontal utvikling. Kursen har reagert tilbake etter bruddet på en dobbel-bunn-formasjon. Det er støtte rundt 27.75 euro, noe som åpner for gode kjøpsmuligheter nå. Etablert brudd under denne støtten vil imidlertid nøytralisere kjøpssignalet. Aksjen tester støtten ved ca 27.70 euro, noe som kan gi en reaksjon opp. RSI er oversolgt, noe som indikerer at en kortsiktig reaksjon opp snart bør komme. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.Unibet Group har brutt ned gjennom gulvet i en stigende trendkanal. Dette indikerer i første omgang svakere stigningstakt, eller innledning av en mer horisontal utvikling. Kursen har reagert tilbake etter bruddet på en rektangelformasjon. Det er støtte rundt 184 kroner, noe som åpner for gode kjøpsmuligheter nå. Etablert brudd under denne støtten vil imidlertid nøytralisere kjøpssignalet. Aksjen tester støtten ved ca 182 kroner . Dette bør gi en reaksjon opp, mens et brudd ned gjennom 182 kroner vil utløse et salgssignal. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.Handelsbanken A ligger i en stigende trend og fortsatt positiv utvikling innenfor denne indikeres. Aksjen beveger seg i en rektangelformasjon mellom støtte på 198 kroner og motstand på 221 kroner. Etablert brudd på et av disse nivåene vil signalisere videre retning. Aksjen ga kjøpssignal fra en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 181 kronor. Videre oppgang til 236 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har støtte ved ca 200 kroner. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.Pohjola Bank Plc viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal. Videre positiv utvikling indikeres, og det ligger støtte ned mot gulvet av kanalen. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 8.50 euro. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 8.50 euro ved reaksjoner tilbake. Aksjen anses teknisk positiv på middels lang sikt.Petrogrand ligger i en stigende trend og fortsatt positiv utvikling innenfor denne indikeres. Aksjen har støtte ved ca 17.40 kroner. Volumtopper og volumbunner korresponderer godt med topper og bunner i kursen. Dette styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.TrygVesta ligger i en stigende trend og fortsatt positiv utvikling innenfor denne indikeres. Aksjen ga kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 319 kroner. Videre oppgang til 426 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har støtte ved ca 320 kroner. RSI divergerer negativt mot kursen, noe som indikerer fare for en reaksjon ned. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.Vostok Nafta Investment ligger i en stigende trend og fortsatt positiv utvikling innenfor denne indikeres. Aksjen har en mulig omvendt-hode-og-skuldre-formasjon under utvikling. Etablert brudd over motstanden ved 30.31 kroner, helst på økende volum, vil signalisere videre oppgang. Aksjen ga kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 28.51 kroner. Videre oppgang til 35.94 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har støtte ved ca 28.00 kroner og motstand ved ca 32.60 kroner. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.Elisa Communications A har brutt ned gjennom gulvet i en stigende trendkanal. Dette indikerer i første omgang svakere stigningstakt, eller innledning av en mer horisontal utvikling. Aksjen har støtte ved ca 14.85 euro og motstand ved ca 17.00 euro. Positiv volumbalanse styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.H. Lundbeck har brutt opp gjennom taket på den stigende trendkanalen. Dette signaliserer enda sterkere stigningstakt. Aksjen ga også kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 116 kroner. Videre oppgang til 131 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har brutt ned gjennom støtten ved ca 124 kroner og videre nedgang er dermed signalisert. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.