Mandag forsetter forsvarerne i Acta-saken sine prosedyrer, etter at aktoratet i forrige uke kom med sine argumenter for at de sju tiltalte skal dømmes. Til sammen er det lagt ned påstand om 35 års fengsel for markedsmanipulasjon, brudd på meldeplikten og innsidehandel i en skala som overgår alle tidligere brudd på loven om verdipapirhandel. Blir de tiltalte dømt i henhold til aktors påstand, blir dette den strengeste straffen noen gang idømt for verdipapirkriminalitet.Den omfattende handelen i Acta-aksjer pågikk fra 2004 til siktelsen ble tatt ut i juni 2008. Det ble foretatt 1.659 handler til en samlet verdi av 3,2 milliarder kroner, noe som tilsvarte 10 prosent av omsetningen med Acta-papirer i den aktuelle perioden. Etterforskningen etter siktelsene tok tre og et halvt år. Rettsforhandlingene har så langt tatt fire måneder og skal avsluttes før sankthans.