Ved stengetid på Oslo Børs torsdag varslet Bionor Pharma om en rettet emisjon på inntil 18 millioner aksjer.Pengene skal brukes til å finansiere selskapets kliniske og prekliniske program, generelle selskapsformål, og å styrke balansen.Styret skriver i en børsmelding fredag at emisjonen var overtegnet.18 millioner aksjer har blitt plassert til kurs 3,20 kroner aksjen, altså tilsvarende et bruttoproveny på 57,6 millioner kroner.Bionor har ingen intensjon om å gjennomføre er reparasjonsemisjon.